Otvoren je natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

Zaklada sveti Dominik Savio, objavljuje novi natječaj za dodjelu stipendija učenicima starijim od 15 godina te redovitim studentima u školskoj, odnosno, akademskoj godini 2020/2021.

Prednost pri dodjeli stipendije imaju srednjoškolci, redoviti studenti koji su u obiteljima s teškim socijalnim prilikama, obiteljima s više djece, djeca samohranih roditelja, djeca bez roditelja, djeca i studenti nezaposlenih roditelja, mladi koji nastavljaju školovanje, a napuštaju Caritasov dom ili druge udomiteljske domove i obitelji.

Natječaj je otvoren od 21.rujna do 05.listopada te će sve prijave zaprimljene do tog datuma se razmotriti. Uz prijavu je potrebno  poslati svu dokumentaciju objavljenu na mrežnoj stranici  Zaklade

www.zakladasvdsavio.com

 

Natječaj za stipendije u školskoj/akademskoj godini 2020/2021

 

Poštovani učenici i studenti,

natječaj za stipendije Zaklade sveti Dominik Savio u školskoj/akademskoj godini 2020/2021 otvoren je od 21. rujna do 05. listopada 2020. godine.

Molimo pozorno proučite uvjete za stjecanje stipendije te ispunite priloženi upitnik s točnim podacima. Upitnik i uvjete natječaja možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

www.zakladasvdsavio.com

Uz točno popunjen i vlastoručno potpisan upitnik, podnositelji zamolbe trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

1) Pisana molba – opis materijalnog stanja i stanja u školi ili na fakultetu

2) Kopija osobne iskaznice ako je podnositelj molbe punoljetan ili kopija osobne iskaznice roditelja ili skrbnika ako je podnositelj molbe maloljetan

3) Potvrda o upisu  podnositelja u tekuću školsku/akademsku godinu;

4) Potvrda o primanjima roditelja, članova obitelji ili skrbnika (potvrda o zadnje tri plaće, odrezak mirovine, invalidnine, dječjeg doplatka, socijalne pomoći i drugo) ili o nezaposlenosti 

5) Potvrda da korisnik ne prima stipendiju, odnosno izjava pod materijalnom i moralnom odgovornošću da podnositelj nema nikakav drugi oblik pomoći tj.stipendije

 

Zamolbe za stipendiju u školsku/akademsku 2020./2021. sa svim pripadajućim dokumentima, potrebno je poslati poštom najkasnije do 05. listopada 2020. godine na adresu:

Zaklada sveti Dominik Savio

p.p. 420

10 001 Zagreb

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati!

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.