Natječaj za stipendije u školskoj/akademskoj godini 2021/2022

Natječaj za stipendije u školskoj/akademskoj godini 2021/2022

Poštovani učenici i studenti,
natječaj za stipendije Zaklade sveti Dominik Savio u školskoj/akademskoj godini 2021/2022
otvoren je od 23. rujna do 07. listopada 2021. godine.
Molimo pozorno proučite uvjete za stjecanje stipendije te ispunite priloženi upitnik s točnim
podacima. Upitnik i uvjete natječaja možete preuzeti na sljedećoj poveznici:
www.zakladasvdsavio.hr
Uz točno popunjeni i vlastoručno potpisani upitnik, podnositelji zamolbe trebaju priložiti
sljedeću dokumentaciju:
1) Pisana molba – opis materijalnog stanja i stanja u školi ili na fakultetu
2) Kopija osobne iskaznice ako je podnositelj molbe punoljetan ili kopija osobne iskaznice
roditelja ili skrbnika ako je podnositelj molbe maloljetan
3) Potvrda o upisu  podnositelja u tekuću školsku/akademsku godinu;
4) Potvrda o primanjima roditelja, članova obitelji ili skrbnika (potvrda o zadnje tri plaće,
odrezak mirovine, invalidnine, dječjeg doplatka, socijalne pomoći i drugo) ili o
nezaposlenosti
5) Potvrda da korisnik ne prima stipendiju, odnosno izjava pod materijalnom i moralnom
odgovornošću da podnositelj nema nikakav drugi oblik pomoći tj.stipendije

Zamolbe za stipendiju u školsku/akademsku 2021./2022. sa svim pripadajućim
dokumentima, potrebno je poslati poštom najkasnije do 07. listopada 2021. godine na
adresu:
Zaklada sveti Dominik Savio
p.p. 530
10 001 Zagreb

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati!

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.